HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID57
ime B., Milan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /57)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Vinkovci

1998

isključeni

šumarski tehničar

 Zaposlen je u Šumariji Lipovac, UŠP Vinkovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM