HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5703
ime H., Antun
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Šumarije Crni lug Thurn i Taxisa u Lokvama

                                                                IZBOR      (lug1918/5703)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Lokve


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM