HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5706
ime H., Antun
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kr. kot. oblasti Varaždin / u “Belju”

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5706)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1980.Šumarska škola KarlovacSpec.radnik u šum. II. st., sjekač motornom pilom
djelovao Varaždin


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM