HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5721
ime H., Mato
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Okučani / ŠU Okučani

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5721)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Okučani


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM