HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5742
ime I., Franjo
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Sinac

                                                                IZBOR      (lug1918/5742)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sinac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM