HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5780
ime J., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Rajevoselo

                                                                IZBOR      (lug1918/5780)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rajevoselo


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM