HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5784
ime J., Sava
zvanje
zanimanje     
lugar
      Šum. Bučje, Vlastel. grofa A. Jankovicha u Cabuni


lokacija

djelovao Bučje, Pakrac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM