HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5822
ime J., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Vinkovci


lokacija

djelovao Vinkovci


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM