HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5872
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      vlast. lugar Šum. Moslavina grofa L. Mailatha

                                                                IZBOR      (lug1918/5872)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Moslavina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM