HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5880
ime K., Ante
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Otok

                                                                IZBOR      (lug1918/5880)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Otok


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM