HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5890
ime K., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Trnjani


lokacija

djelovao Trnjani


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM