HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5891
ime K., Mato
zvanje
zanimanje     
lugar III. razreda
      Kot. šumarije Glina

                                                                IZBOR      (lug1918/5891)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Glina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM