HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5903
ime K., Luka
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kot. šumarije Kloštar Ivanić

                                                                IZBOR      (lug1918/5903)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM