HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID5908
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Modruš / ŠU Modruš

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5908)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Modruš


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM