HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5952
ime K., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Trnjani

                                                                IZBOR      (lug1918/5952)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Trnjani


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM