HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5998
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
ispitani lugar
      Kr. kot. oblasti Jaska

                                                                IZBOR      (lug1918/5998)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jaska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM