HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6003
ime K., Rade
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kr. drž. šumarije Ogulin / ŠU Pitomača

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6003)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1978.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1982.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
djelovao Ogulin


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM