HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6004
ime K., Sava
zvanje
zanimanje     
lugar, lugar-dnevničar
      Kr. drž. šumarije Jasenak / ŠU Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6004)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jasenak


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM