HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6026
ime K., Jure
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Gospić

                                                                IZBOR      (lug1918/6026)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gospić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM