HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6038
ime K., Janko
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kot. šumarije Čazma

                                                                IZBOR      (lug1918/6038)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Čazma


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM