HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6050
ime K., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      II. razr.-pisar Kot. šumarije Otok / ŠU Pleternica

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6050)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Otok


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM