HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6052
ime K., Adam
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar
      Kr. drž. šumarije Ljeskovac

                                                                IZBOR      (lug1918/6052)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ljeskovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM