HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6075
ime K., Mihajlo
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Kr. drž. šumarije Vojnić


lokacija

djelovao Vojnić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM