HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6094
ime K., Bartol
zvanje
zanimanje     
lugar
      Prvostol. kaptola zagrebačkog

                                                                IZBOR      (lug1918/6094)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM