HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6095
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Gjurgjevac / ŠU Đurđevac

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6095)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gjurgjevac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM