HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6111
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      Šum. Lacić grofa L. Mailatha


lokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM