HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID617
ime F., Antun
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /617)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1954.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Bjelovar

1955

umrli

šumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1954. Odmah se zaposlio u šumarstvu. Sedamdesetih godina bio je zaposlen kao referent iskorištavanja u Šumariji Garešnica ŠG Bjelovar. Ostali podaci nisu nam poznati.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM