HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID618
ime F., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /618)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Nikole i Ivke Špoljarić. Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1964. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Delnice, u rasadničkoj proizvodnji.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM