HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6193
ime L., Josip
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik
      Slob. i kr. grada Varaždina


lokacija

djelovao Varaždin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM