HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID623
ime F., Antun
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /623)   IZMJENE         ISPIS



lokacija


 Na području ŠG "Hrast" Vinkovci zaposlen je od 1959. s prethodnim radnim stažom od dvije godine. Pronašli smo podatak da je u Šumariji Strošinci radio 1972. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM