HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6236
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kr. drž. šumarije Škare

                                                                IZBOR      (lug1918/6236)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Škare


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM