HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6241
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. drž. šumarije Glina

                                                                IZBOR      (lug1918/6241)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Glina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM