HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6251
ime M., Milan
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Ogulin / ŠU Modruš

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6251)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1960.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
više obr.1991.Šumarska škola KarlovacViši šumarski tehničar - V. stupanj
djelovao Ogulin


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM