HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6254
ime M., Marko
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. oblasti Djakovo

                                                                IZBOR      (lug1918/6254)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Đakovo


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM