HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6264
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Pleternica

                                                                IZBOR      (lug1918/6264)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pleternica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM