HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6272
ime M., Janko
zvanje
zanimanje     
lugarski vježbenik
      kot. šumarije Novagradiška

                                                                IZBOR      (lug1918/6272)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novagradiška


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM