HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6272
ime M., Janko
zvanje
zanimanje     
lugarski vježbenik
      kot. šumarije Novagradiška


lokacija

djelovao Novagradiška


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM