HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID628
ime F., Mijo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šume – lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /628)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Đure. Šum. školu završio je uz rad u Karlovcu 1979. god. Na području ŠG "Hrast" Vinkovci zaposlio se 1956. God. 1972. nalazio se na radu u Šumariji Gunja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM