HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6289
ime M., Andrija
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      u Kr. šum. ravnateljstvu u Zagrebu


lokacija

djelovao Zagreb


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM