HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6304
ime M., Andrija
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Vinkovci / ŠU Otok

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6304)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vinkovci


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM