HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6333
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Sinac / ŠU Otočac

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6333)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sinac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM