HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6336
ime M., Mate
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar
      Kr. drž. šum. Karlobag

                                                                IZBOR      (lug1918/6336)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlobag


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM