HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6340
ime M., Mirko
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Pleternica

                                                                IZBOR      (lug1918/6340)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pleternica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM