HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6341
ime M., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
      u Dol. Lapcu

                                                                IZBOR      (lug1918/6341)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Donji Lapac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM