HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6372
ime M., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Okučani


lokacija

djelovao Okučani


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM