HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6378
ime M., Jakov
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. drž. šumarije Ivanovoselo

                                                                IZBOR      (lug1918/6378)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanovoselo


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM