HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6380
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      vlaste. lugar Šumarije D. Miholjac grofa L. Mailatha


lokacija

djelovao Donji Miholjac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM