HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6383
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Podvinje / ŠU Otok

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6383)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1983.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1984.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
djelovao Podvinje

član HŠD ogranak
Vinkovci

1990

Šumarija Vrbanja

diplomirani inženjer šumarstva


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM