HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID64
ime B., Pero
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa, lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /64)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1977.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Vinkovci

01.01.2016

Šumarija Mikanovci

šumarski tehničar

 Sin Mije i Ljube rođ. Klarić. Osnovnu školu završio je u Otoku kod Vinkovaca, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1977). Počeo je raditi 1977. god. Do danas radi u Šumariji Mikanovci, sada u Hrvatskim šumama, UŠP Vinkovci. Živi u Starim Mikanovcima.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM