HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6412
ime M., Mile
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      privr. lugar Kot. šumarije Karlovac / ŠU Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6412)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM